Copyright - www.glemsom.dk

Den lille Lommebog på Internettet
www.glemsom.dk
©
Find nord - kompas

www.glemsom.dk Home - Start
www.glemsom.dk Søg i Lommebogen
www.glemsom.dk Indholdsfortegnelse
www.glemsom.dk A.A. Milne
www.glemsom.dk Seneste ændring
www.glemsom.dk Søg job på nettet
www.glemsom.dk Hjemmet
www.glemsom.dk Internet og Mobil
www.glemsom.dk Kalender
www.glemsom.dk Kongehuset
www.glemsom.dk Lande
www.glemsom.dk Love
www.glemsom.dk Natur
www.glemsom.dk Sprog
www.glemsom.dk Tal og mål
www.glemsom.dk Kontakt os

Kompas - find nord

Et verdenshjørne er en af de fire geografiske hovedkompasretninger:

  • Nord som er op på en globus
  • Syd som er ned på en globus
  • Øst som er til højre på en globus
  • Vest som er til venstre på en globus

Desuden kan man tale om yderligere to retninger, nemlig:

  • Zenit som er retningen lodret opad
  • Nadir som er retningen lodret nedad

Magnetisk Kompas
Et magnetisk kompas fungerer ved at måle Jordens magnetfelt. Det består af en magnet der er hængt op så den kan dreje uhindret rundt i det vandrette plan (kompasrosen). På grund af magnetfeltet omkring Jorden vil magneten orientere sig med sin nord- og sydpol pegende mod Jordens magnetiske poler.  Denne side er kopieret fra www.glemsom.dk
Et magnetisk kompas peger ikke direkte mod den geografiske nordpol pga. disse fejl, der nogle gange kaldes for kompassets misvisning:

Magnetisk deklination skyldes at jordens magnetiske nordpol ikke er sammenfaldende med jordens geografiske nordpol. Misvisning er vinkel-forskellen mellem retningen mod den geografiske og den magnetiske pol set fra et givet punkt. Misvisning er ens på alle kurser, men er forskellig på forskellige steder på jorden og ændrer sig over tid pga. det igangværende polvending. Den magnetiske nordpol er pt. beliggende i det nordvestlige Canada men flytter sig hvert år nærmere nordpolen. På et land- eller søkort kan man indtegne såkaldte isogoner, som er kurver, der forbinder punkter med samme deklination.

kompasretninger

Kompasrose med alle navngivne kompasretninger

Kompasset er inddelt i 360 grader. Hver grad er igen inddelt i 60 minutter og hvert minut i 60 sekunder. En retning kan altså hedde 30 grader 55 minutter 25 sekunder - det skrives 30°55’25”. Denne fine inddeling benyttes mest i navigation af skibe og fly.

Kompasrosen, som den stadig bliver brugt i mindre kuttere og små skibe, har sikkert sine rødder helt tilbage til vikingernes pejleskiver. Pejleskiverne var inddelt i 32 streger og underinddelt i fire streger, idet hver af disse streger dog igen er inddelt i fjerdedele.
Da kompasrosen har 32 streger, er hver streg på 360/32 = 11,25 grader. Hvis man altså vil omregne en pejling som for eks. NV til N 3/4 N til grader, må man finde ud af, hvor mange streger man fra nord passerer for at nå til pejlingen. Antallet af streger skal så ganges med 11,25 for at få kursen i grader. Her bliver det 29,75 streger, og pejlingen bliver altså 29,75x11,25 = 334,69 grader.

Navn Forkortelse Grader Nygrader
Nord N 0 gon
Nordnordøst NNØ 22,5° 25 gon
Nordøst 45° 50 gon
Østnordøst ØNØ 67,5° 75 gon
Øst Ø 90° 100 gon
Østsydøst ØSØ 112,5° 125 gon
Sydøst 135° 150 gon
Sydsydøst SSØ 157,5° 175 gon
Syd S 180° 200 gon
Sydsydvest SSV 202,5° 225 gon
Sydvest SV 225° 250 gon
Vestsydvest VSV 247,5° 275 gon
Vest V 270° 300 gon
Vestnordvest VNV 292,5° 325 gon
Nordvest NV 315° 350 gon
Nordnordvest NNV 337,5° 375 gon

Solkompas
Vikingerne anvendte et såkaldt solkompas. Det bestod af en retningsinddelt skive, en skyggepind og en kurve, der viste skyggens gang på forskellige breddegrader. Kurven var afsat på skiven ved at tegne skyggens vandring over året på land. Når man holdt solkompasset lodret og drejede det til skyggepinden ramte skyggekurven, kunne man aflæse verdenshjørnernes retning på den retningsinddelte skive. Ved hjælp af bl.a. solkompasset kunne man hjemmevant navigere mellem Norden, Færøerne, Island og Grønland.


Find Nord

Nordstjernen
Nord kan findes ved hjælp af Nordstjernen og Karlsvognen, som de fleste kender . Hvis man trækker en linie gennem de bagerste to stjerner i Karlsvognen, og ganger afstanden med fire-fem stykker og lægger det til linien, vil man ramme lige i Nordstjernen.
Nordstjernen ligger kun ca. 1 grad fra jordens nordpol og kaldes i øvrigt Polaris.

Nord, Syd, Øst og Vest
Solen kan bruges til at finde nord og syd. Hvis man vender sig mod solen kl. 12 (sommertid kl. 13), midt på dagen, kigger man mod syd.

Kirketårne
På næsten alle kirker i Danmark vender tårnet mod vest. Der er dog et par undtagelser - bl.a. Kregme Kirke og enkelte andre kirker i Danmark.

Myretuer
Myretuer kan ligge over det hele i skoven, men ofte ligger de i udkanten (mod syd) Solen rammer den side af skoven næsten hele dagen, så der er der varmest, hvilket myrerne foretrækker.

Mos på træet
Solen bevæger sig fra øst mod syd og går ned i vest. Det vil sige, at der på nordsiden af f.eks. et træ eller en sten, aldrig er direkte sol. Der er der oftest fugtigt, på grund af skyggen og det giver god mulighed for, at mos kan vokse der.

Ur
Du kan finde de fire verdenshjørner ved hjælp af et nøjagtigt ur med visere (analogt).
Før middag (kl.12 - sommertid kl. 13) lader du timeviseren (den lille viser) pege mod solen og halverer afstanden mellem timeviseren og 12 på uret. Denne retning er syd.

Efter middag (kl.12 - sommertid kl. 13) lader du igen timeviseren pege mod solen og du finder syd ved at halvere afstanden mellem kl. 12 på uret og timeviseren.
 

 
 
  
 

 
Ønsker du flere hits på din hjemmeside?
klik her

      
Senest opdateret: fredag den 29. august 2014
Siden er fremvist:
Copyright © 2003-2012 www.glemsom.dk. Kopiering og gengivelse af tekst uden tilladelse er ikke tilladt jf. gældende lovgivning. Den lille Lommebog på Internettet fralægger sig ethvert ansvar ved fejl på siderne

 

 

Stop børneporno på  Internettet - klik her 

Fortæl venner, familie og kolleger om Den lille Lommebog på Internettet - klik her

www.mitchi.dk www.knaldtilbud.dk www.slagtilbud.dk www.mirakelpriser.dk www.sparsom.dk www.webrotation.dk www.diodenet.dk www.lowenergy.dk www.lowpower.dk www.lysshop.dk www.softlight.dk www.blichfang.dk www.lommebog.dk www.thorningby.dk www.fjordnorge.dk www.livida.dk www.yasmina.dk www.jotne.dk www.scantrold.dk www.glemsom.dk www.kiksetjulelys.dk www.lysshoppen.dk www.fotoalarm.dk