Copyright - www.glemsom.dk

Den lille Lommebog på Internettet
www.glemsom.dk
©
Danske mål

www.glemsom.dk Home - Start
www.glemsom.dk Søg i Lommebogen
www.glemsom.dk Indholdsfortegnelse
www.glemsom.dk A.A. Milne
www.glemsom.dk Seneste ændring
www.glemsom.dk Søg job på nettet
www.glemsom.dk Hjemmet
www.glemsom.dk Internet og Mobil
www.glemsom.dk Kalender
www.glemsom.dk Kongehuset
www.glemsom.dk Lande
www.glemsom.dk Love
www.glemsom.dk Natur
www.glemsom.dk Sprog
www.glemsom.dk Tal og mål
www.glemsom.dk Kontakt os

Se også Danske husholdningsmål

Danske mål

Ved lov af 4 maj 1907 - meterloven, er det metriske system for mål og vægt indført i DK
Måle-enheden er meteren, som er en timilliontedel af den beregnede afstand fra jordens nordpol eller sydpol til ækvator. Jordklodens omkreds igennem polerne skulle derefter være 40 millioner meter.
Meteren deles i 10 decimeter. En kvadratmeter eller et kvadrat der er en meter efter hvert led, indeholder altså 100 kvadrat-decimeter. En kubikmeter eller en terning, hvis kant er en meter, indeholder følgelig 1000 kubik-decimeter.
En kubik-dicimeter kaldes for en liter, som er mål-enheden for hulmål
Vægten af en liter eller kubik-decimeter rent (destilleret) vand ved +4 grader varme celsius er et kilogram, som er vægtenheden. En kubik-meter vand vejer altså 1000 kilogram, som udgør en ton.
Et kilogram deles i 10 hektogram, 100 dekagram og 1000 gram. Et dansk pund er nøjagtigt 500 gram eller et halvt kilogram.
Et gram deles i 10 decigram, 100 centigram og 1000 milligram.

Hundrede

100

Tusinde

1.000

Million

1.000.000

Milliard

1.000.000.000

Billion

1.000.000.000.000

Billiard

1.000.000.000.000.000

Trillion

1.000.000.000.000.000.000

Trilliard

1.000.000.000.000.000.000.000

Quadrillion

1.000.000.000.000.000.000.000.000

Quadrilliard

1 + 27 nuller

Quintillion

1 + 30 nuller

Quintilliard

1 + 33 nuller

Sextillion

1 + 36 nuller

Sextilliard

1 + 39 nuller

Septillion

1 + 42 nuller

Septilliard

1 + 45 nuller

Octillion

1 + 48 nuller

Octilliard

1 + 51 nuller

Nonillion

1 + 54 nuller

Nonilliard

1 + 57 nuller

Decillion

1 + 60 nuller

Vigintillion
1 + 120 nuller
Trigintillion
1 + 180 nuller
Quadragintillion
1 + 240 nuller
Quinquagintillion
1 + 300 nuller
Sexagintillion
1 + 360 nuller
Septuagintillion
1 + 420 nuller
Octogintillion
1 + 480 nuller
Nonagintillion
1 + 540 nuller
Centillion
1 + 600 nuller
   

Gamle danske mål

Rummål
1 kub.favn = 27 kub.alen = 216 kub.fod = 6,679 m³
1 kub.alen = 8 kub.fod = 0,247 m³
1 kub.fod = 32 potter = 128 pægle = 30,9 liter
1 viertel = 8 potter = 32 pægle = 7,73 liter
1 kande = 2 potter = 8 pægle = 1,93 liter
1 potte = 4 pægle = 0,9661 liter
1 pægl = 0,2242 liter
1 kop = 0.24 liter
1 anker = 39 potter = 37,68 liter
1 favn brænde = 72 kubikfod = 2.226 m³
1 kultønde = 192 potter = 173,9 liter
1 fad = 4 oksehoveder = 927,5 liter
1 oksehoved = 6 ankre = 226 liter
1 tønde korn = 144 potter = 8 skæpper á 4 fjerdingkar á 2 ottingkar á 2 1/4 pot = 139 liter
1 kornskæppe = 18 potter = 17,39 liter
1 tønde sild = 112 potter = 108,20 liter
1 tønde flydende vare = 136 potter = 131,4 liter
1 kubikfod = 32 potter = 0,030916 kubikmeter
1 kubikalen = 8 kubikfod = 0,2473 kubikmeter
Denne side er kopieret fra www.glemsom.dk

Hartkorn - ´Hårdt korn´ (rug og byg) 1 tønde hartkorn = 72.000 kvadrat alen = 28.368 kvadratmeter. Oprindelig var det et mål for fæstebøndernes landgilde, men efter 1662 (og indtil 1903) var det et udtryk for skatteværdien af jord, idet skatter blev beregnet i tønder hartkorn efter jordens bonitet (kvalitet). I areal udgør 1 tønde hartkorn 5 1/7 tdr. land med takst 24. 1 tdr. land udgør således  5516 m2 = 14.000 kvadratalen. Betegnelsen ´tdr. land boniteret areal´ defineres således: Tdr. land x takst/24. På dårlige jorder skulle der altså et stort areal til at udgøre en tønde hartkorn.

Vægtmål
1 centner = 100 pund = 10000 kvint = 50 kg
1 lispund = 16 pund = 1600 kvint = 8 kg
1 pund = 100 kvint = 1000 ort = 0,5 kg (ũ eller ū)
1 kvint = 10 ort = 5 g
1 lod = 15 g
1 ort = 0,5 g

Længdemål
1 mil = 4000 favn = 12.000 alen = 7.532,48 m
1 favn = 3 alen = 6 fod = 1,8831 m
1 alen = 2 fod = 4 kvarter = 24 tommer = 0,62771 m
1 fod = 12 tommer = 144 = linier = 0,31385 m
1 tomme = 12 linier = 2,615 cm
1 linie = 2,18 mmTil toppen

(1 svensk mil = 10 km)
(1 amerikansk mil
= 1.609,34722 m. En amerikansk mil er defineret som 6336/3937 kilometer)
(1 international/engelsk mil = 1.609,344 m)
Denne side er kopieret fra www.glemsom.dk

Flademål
1 kvd.mil = 10285,7 tønder land = 56,738 km²
1 tønde land. = 8 skæpper land (á 4 fjerdingskar á 3 album) = 0,55162 ha = 5516,2 m²
1 skæpper land = 875 kvd.alen = 6,895 ar = 689,5 =m²
1 kvd.favn = 9 kvd.alen = 3,546 m²
1 kvd.alen = 4 kvd.fod = 0,394 m²
1 kvd.fod = 144 kvd. "(tomme) = 0,0985 m²
1 kvd. " = 144 kvd.linier = 6,8406 cm²
1 kvd.linie = 0,06 cm²

Stykmål
1 dusin = 12 stk.
1 skok = 3 snese = 60 stk.
1 snes = 20 stk.
1 ol = 4 snese = 80 stk.
1 gros = 12 dusin = 144 stk.

Sømål
1 sømil = 1 knob = 1.852 meter = 5.900 fod
1 sømil = 1 knob = 1.852 meter = 5.900 fod
1 favn = 1/1000 sømil = 1,852 meter
1 kabellængde = 1/10 sømil = 185,2 meter
1 knob = 1 sømil i timen
1 registerton = 2,832kubikmeter
Brutto registerton = skibets størrelse
Netto registerton = skibets lasteevne
Denne side er kopieret fra www.glemsom.dk

Blandet mål
1 deger (skind) = 10 stk.
1 tylt = 12 stk.
1 trave = 20 stk.
1 simmer/zimmer (skind) og en tømmer = 4 deger = 40 stk.
1 skok = 60 stk.
1 ol = 80 stk.
1 ring staver = 240 stk.
1 bog = 24 ark. (skrivepapir = 25 ark (trykpapir)
1 ris = 20 bøger
1 balle = 10 ris

Målestoksforhold.
Målestoksforholdet er sammenhængen mellem de virkelige mål og de tilsvarende mål på modellen eller tegningen.
Hvis målestoksforholdet er 1:100 (læses: en til hundrede) betyder det, at 1 m på modellen/tegningen svarer til 100 m i virkeligheden.
Denne side er kopieret fra www.glemsom.dk
Det betyder også at alle virkelighedens mål er blevet delt med 100.

Til toppen

 
 
  
 

 
Ønsker du flere hits på din hjemmeside?
klik her

      
Senest opdateret: fredag den 29. august 2014
Siden er fremvist:
Copyright © 2003-2012 www.glemsom.dk. Kopiering og gengivelse af tekst uden tilladelse er ikke tilladt jf. gældende lovgivning. Den lille Lommebog på Internettet fralægger sig ethvert ansvar ved fejl på siderne

 

 

Stop børneporno på  Internettet - klik her 

Fortæl venner, familie og kolleger om Den lille Lommebog på Internettet - klik her

www.mitchi.dk www.knaldtilbud.dk www.slagtilbud.dk www.mirakelpriser.dk www.sparsom.dk www.webrotation.dk www.diodenet.dk www.lowenergy.dk www.lowpower.dk www.lysshop.dk www.softlight.dk www.blichfang.dk www.lommebog.dk www.thorningby.dk www.fjordnorge.dk www.livida.dk www.yasmina.dk www.jotne.dk www.scantrold.dk www.glemsom.dk www.kiksetjulelys.dk www.lysshoppen.dk www.fotoalarm.dk